Välkommen till Svenska REHAB INFO AB! 


REHAB II/DOKTOR II™

Syftet med REHAB II/DOKTOR II™ är att ge vårdgivare möjlighet att effektivisera sin administration samtidigt som vi genom olika delprogram öppnar möjligheter för att kraftigt höja ambitionsnivån när det gäller uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten.

REHAB II/DOKTOR II™ är ett journalsystem som är utvecklat i nära samarbete med sjukgymnaster/fysioterapeuter, naprapater, kiropraktorer och arbetsterapeuter från olika sektorer av sjukvården runt om i Sverige. Det tycker vi är viktigt för att vi skall kunna utveckla ett journalsystem som passar för de flesta som är verksamma inom olika typer av rehab- och habiliteringsverksamheter. Vår idé är att fortsätta utveckla REHAB II/DOKTOR II™ för att tillgodose dagens och framtidens krav på en effektiv databehandling.

På produktsidan för  REHAB II/DOKTOR II™ kan du läsa mer om de olika delarna i programmet.